Skip to main content

Idrottsgrenar

Alla grenar Göteborg Open 2023

Boccia

Boccia är en av Sveriges största parasporter. Inom parasporten är Boccia ett spel för personer med många olika typer av funktionsnedsättning. Beroende på graden av funktionsnedsättning indelas spelarna i fyra olika klasser för spelare utan hjälpmedel. Dessutom har spelare som är i behov av hjälpmedel för att utföra spelet en särskild klass. Denna klass är en av två klasser som deltar vid Paralympics och som har EM och VM-tävlingar. Nordiska mästerskap arrangeras vartannat år och roterar mellan de nordiska länderna.

Tävlingsform: Individuellt spel. Deltagarna lottas in i grupper och spelarna med bäst resultat går vidare till final.

Åldersklasser: 7-12 år, 13-20 år samt 21 år och uppåt.

Klass 1: 7,5 meters bana. I denna klass tävlar endast de som spelar med ränna. Speciell tillämpning av regler för klass 1 används.
Klass 2: 7,5 meters bana. Övriga funktionsnedsättningar. Parasportförbundets regler gäller, förutom att tävlingen spelas på konstgräs med inomhusklot.

Arrangör: 3V HIF

Grenansvariga:
Åsa Lundstedt, 0708-51 17 78, asa.e.lundstedt@gmail.com
Kjell Jonason, 0708-89 09 45, kjell@jonason.eu

Framerunning

FrameRunnern som hjälpmedel uppfanns i Danmark för snart 40 år sedan. FrameRunning ingår numera friidrottsförbundet vilket innebär att man kan tävla i två olika klasser. Det passar alla personer med funktionsnedsättning, bara du kan röra lite på benen.

På Göteborg Open tävlar vi i två olika deltävlingar:

1. Jaktstart:
Här går vi på dina tidigare presterade tider dels under lördagen, dels andra tider som blir din starttid/rankingtid. 4 Deltagare startar i varje heat. Startern släpper iväg dig efter DIN tid så att ALLA som springer kommer teoretiskt att komma i mål samtidigt. Man kan jämföra lite med att tävla i Golf där man har olika handicap. Sedan gäller det om du kan prestera lite extra för att komma i mål först. Vi har noterat att många av deltagarna slår sina personliga rekord i denna tävlingsform.

2. 60 m enligt klassindelning
Enligt Parasporten/Friidrotten så tävlar man i olika klasser här har vi en utmaning att alla som vill tävla inte har blivit klassade. För att försöka åstadkomma mesta möjliga rättvisa så ber vi dig som ledare att hjälpa till med att anmäla dina deltagare i rätt klass. Vi kommer att försöka hjälpa till för att ni skall hamna i rätt klass. Dessa regler är ett avsteg från de regler som Friidrottsförbundet har på grund av att vi har så många NYA utövare.

Du finner en kortfattad beskrivning av de olika klasserna nedan:

  • RR 1 – personer med svårare cp-skador, påverkan i armar och ben – GMFCS* IV och V
  • RR 2 – personer med måttliga cp-skador, inte så stor påverkan i armar och bål, men med lätt till svår påverkan i benen – GMFCS III
  • RR 3 – personer med lättare cp-skador, lätt till måttlig påverkan i en eller båda armarna, bra bålbalans och lätt påverkan i benen – GMFCS I-III
  • RR 4 – ingen CP / ingen speciell rörelsenedsättning (MS, Parkinson, Stroke, RA, Amputerade, Downs syndrom, Autism bl.a.)

Vid anmälan ska man ange om man är klassad sedan tidigare

Arrangör: 3V HIF

Grenansvarig:
Petronella Larsson, 0731-80 34 98, petronellalarsson.mk@gmail.com

Unified Boccia

Boccia är en av Sveriges största parasporter. Inom parasporten är boccia ett spel för individer med många olika typer av funktionsnedsättning. Beroende på graden av funktionsnedsättning indelas spelarna i fyra olika klasser för spelare utan hjälpmedel. Dessutom har spelare som är i behov av hjälpmedel för att utföra spelet en särskild klass. Denna klass är en av två klasser som deltar vid Paralympics och som har EM och VM-tävlingar. Nordiska mästerskap arrangeras vartannat år och roterar mellan de nordiska länderna.

Unified Boccia spelas i lag som består av 4 spelare varav minst 2 spelare skall ha en intellektuell funktionsnedsättning (går t.ex. på särskola) och 2 spelare kan vara utan funktionsnedsättning. Reglerna i övrigt är de samma som för klass 2 i Boccia.

Denna gren riktar sig till särskolor och passar utmärkt att delta i då den genomförs under skoltid.

Anmälan görs direkt till grenansvarig, se nedan.

Tävlingsform: Lagspel

Åldersklasser: Ingen åldersindelning

Arrangör: 3 V HIF

Grenansvariga:
Kjell Jonason, 0708-89 09 45, kjell@jonason.eu
Åsa Lundstedt, 0708-51 17 78. asa.e.lundstedt@gmail.com

Parallellslalom

Parallellslalom är en gren inom alpin skidsport och snowboard där två åkare tävlar i slalom i två parallella banor och ingår ibland i världscuperna. Parallellslalomens grundare och uppfinnare är Nils ”Nisse” Sköldmark från Edsbyn. Det var i Edsbybacken som parallellslalomen genomfördes för första gången 1948. På Göteborg Open struntar vi i snö och backar. Istället kör deltagarna på platt golv och svänger mellan koner. Deltagarna kör två heat med 3 startande i varje. Den som kommer närmast sin första tid vinner. Precision och fart är ibland svårt men eftersom varje deltagare ska komma så nära sin egen tid som möjligt kan alla delta på lika villkor, oavsett hur flink man är med sin rullstol. För att få så jämna heat som möjligt är det bra om deltagarens bästa tid anges i samband med anmälan. På så vis blir spänningen större!

Regler: Så här räknar vi ut vem som vinner i de grenar där deltagaren tävlar mot sin egen första tid:
I grenarna 60 m, parallellslalom och ridning, kör/springer deltagaren två heat och mellanskillnaden i procent mellan de två heaten utgör sedan resultatet enligt följande formel: (maxtid-mintid)/mintid x 100 = tidsskillnad i procent.

Åldersklasser: 7 – 12 år, 13-20 år samt 21 år och uppåt
Klass: A – Manuell rullstol
B – El-rullstol

Arrangör: 3V HIF

Grenansvarig:
Björne Nilsson, 0733-96 94 42, bjornenilsson@hotmail.se

Frame Fotboll

Framefotboll utvecklades i England år 2014. Sedan dess har sporten spritt sig över världen och nu har den äntligen kommit till Sverige. Framefotboll är för dem som använder bakåtvänd rollator, så kallad walking frame, för att ta sig fram. Framefotboll spelas på lämpligt underlag och i matcherna är det upp till fem spelare i varje lag.

Planens storlek är flexibel beroende på spelarnas ålder och antal. Ju fler och äldre spelare, desto större plan. Speltiden är antingen två halvlekar om tio minuter vardera eller fyra perioder om fem minuter vardera. Framen behöver ha fyra hjul och vara utan skarpa kanter. Kontakt med både frame och fötter är tillåtet. När bollen går ut över sidlinjen dömer domaren inspark i stället för inkast. Målen i Framefotboll är mindre än ett fullstort fotbollsmål. Vissa framefotbollsspelare kan behöva lite extra assistans ute på planen. Även det är tillåtet så länge bägge lagen och domaren är överens innan matchen startar.

Tävlingsform: Lagspel – Turnering. Lördag & söndag

Ansvarig: 3V HIF

Grenansvariga:
Mattias Carlzon, e-post: mathias.p.carlzon@gmail.com
Oskar AAstradsen, e-post: oskaas0320@gmail.com
Magnus Thim, 0725-36 04 71, e-post: mthim@prologis.com

El-innebandy

El-innebandy (tidigare kallat Elhockey) riktar sig till de personer som har en kraftig rörelsenedsättning som exempelvis Muskeldystrofi. Spelet kommer ifrån Danmark där det funnits sedan 1989 då de första stolarna tillverkades. Spelet kommer ifrån Danmark där det funnits sedan 1989 då de första stolarna tillverkades. Det första mästerskapet spelades där 1996 och idag finns spel i 3 divisioner med ca 300 spelare. Sporten kom till Sverige år 2000. I Sverige finns ca 80 st aktiva och ett 15 tal ledare idag.

Spelet liknar innebandy och utövas i gymnastiksal/sporthall med basketplans mått och med låg sarg. Målen är låga och breda. Speltiden är 2 x 15 min. Varje lag består av max 6 st spelare, 3 på planen och 3 avbytare. En el-innebandystol består av ett chassi med 3 hjul, 2 st motorer och 2 st 12 volts batterier. Elektroniken är ”trimmad” för el-innebandystolen och hastigheten är 14 km, dubbelt mot en vanlig elrullstol. Även känsligheten i joysticken är dubbelt så känslig som en vanlig elrullstol. Ett fyrpunktsbälte håller spelaren på plats, som tur är och stolen har en låg tyngdpunkt ungefär som en go-cart. Längst fram på stolen sitter en fast klubba av plast med 2 st. vingar som man dribblar och skjuter med.

Tävlingsform: Lagspel – Turnering. Pågår hela helgen.

Ansvarig: 3V HIF

Grenansvarig:
Jan Petersson, 0708-85 55 24, janne.timmervik@gmail.com 

Luftvapenskytte

Skyttesporten är en av världens största idrotter sett till antalet utövare och utövas över hela världen. Skytte fanns på programmet redan vid de första
moderna Olympiska Spelen i Aten 1896. Sverige har en lång tradition inom skyttet med mängder av OS-, VM- och EM-medaljer. Håkan Dahlby, Jonas
Edman, Ragnar Skanåker, Jonas Jacobsson och Pia Hansen är några av skyttesportens kända profiler som tagit OS-medaljer till Sverige. Skytte är en
sport där de fysiska och mentala förutsättningarna är lika för de flesta även om människor med fysiska hinder oftast tävlar i egna klasser.

Tävlingsform: Individuellt. Högst poäng vinner.

Åldersklasser: 7-12 år, 13-20 år samt 21 år och uppåt.

Uppge deltagarens tidigare erfarenhet i samband med anmälan. Så att vi kan ordna så att alla får den tid de behöver.

Arrangör: Göteborg Open

Grenansvarig:
Mikael Lundstedt, 0705-75 66 68, e-post: lundstedt1970@gmail.com

60 meter

60 meter är en friidrottsgren som ingår vid mästerskap inomhus. Grenen är den kortaste löpgrenen inom friidrott där det noteras världsrekord. Två gånger har 60 meter varit en gren vid de Olympiska sommarspelen nämligen vid OS 1900 och OS 1904. Sedan dess är 100 meter den kortaste grenen utomhus. 60 meter är även en gren som ungdomar tävlar i. Normalt är det snabbast tid som vinner men här tävlar deltagarna genom att köra/springa två heat. Den som har minst differens mellan de båda heaten vinner. På detta vis tävlar varje deltagare mot sig själv och man behöver inte vara snabbast för att vinna.

För att kunna göra heaten så spännande som möjligt behöver vi deltagarens genomsnittliga tid på 60 m. Mät gärna hemma och ange resultatet vid anmälan.

Regler: Så här räknar vi ut vem som vinner i de grenar där deltagaren tävlar mot sin egen första tid:
I grenarna 60 m, parallellslalom och ridning, kör/springer deltagaren två heat och mellanskillnaden i procent mellan de två heaten utgör sedan resultatet enligt följande formel: (maxtid-mintid)/mintid x 100 = tidsskillnad i procent.

Åldersklasser: 7-12 år, 13-20 år samt 21 år och uppåt.

Klasser: A = Manuell rullstol
B = El-rullstol
C = Stående
D = FrameRunning

I år gäller en klass per deltagare!

Arrangör: 3V HIF

Grenansvarig:
Petronella Larsson, 0731-80 34 98, petronellalarsson.mk@gmail.com

Fredag 24 november

F R E D A G S M Y S

Efter ankomst till arenan skulle det väl inte sitta fel med lite mat?

Göteborg Open har i vanlig ordning reserverat hela anläggningen och serverar Tacobuffé i restaurangen. Passa på att träffa gamla och nya vänner eller samla ert sällskap till en gemytlig middag. Det kostar 175 kr per biljett.

Biljetter måste förbeställas vilket görs när du gör anmälan!

Tider: Buffé – kl. 17.00 – 21.30

Biljettbokning: Görs i samband med anmälan!

Rullstolsdans

Rullstolsdansen uppfanns i Sverige 1967 av Els-Britt Frejd. Det är en träningsform som tränar hela kroppen och knoppen utan att kännas som träning i dess vanliga bemärkelse. Rullstolsdans kan utövas av ALLA oavsett funktion och man kan själv välja vilken nivå man tycker är lagom. Vissa dansar för att de gillar den sociala samvaron och musiken. Andra satsar på tävlingsdans. Dessutom finns det alla möjliga nivåer där emellan.

På Göteborg Open vill vi erbjuda dig att dels prova-på att dansa med rullstol, både som förare och som följare, vi vill också ge möjlighet till att prova på tävlingsmomentet rullstolsdans.

Klasser:
COMBI – Paret består av en sittande och en stående person
DUO – Paret består av två sittande personer

Dansdisiplin: Bugg

OBS! Ingen åldersindelning görs i denna gren.

Arrangör: Neuroförbundet Göteborg

Grenansvarig:
Teresé Antonsson, 0768-83 86 78, terese.gbg@neuro.se

Bordtennis

Bordtennis, även kallat pingis, är en racketsport som vanligen spelas inomhus av antingen två eller fyra spelare. Spelarna slår en plastboll över ett nät som är uppsatt tvärs över en bordsskiva. Bordtennisens ursprung är oklart och det finns olika idéer om sportens uppkomst. En del ser sportens början i 1800-talets Indien där de sedan ska spridits vidare till Storbritannien. Andra bestrider detta och menar att det är britterna som uppfunnit sporten då det var där den första gången omnämns i skrift 1874. Denna variant utvecklades sedan utifrån tennisen och spelades av den engelska adeln utomhus. På grund av det engelska vädret började man spela inomhus och då med vanliga matbord som tennisplan.

Parabordtennis spelas av både personer med rörelsenedsättning och personer med intellektuell funktionsnedsättning och det finns regler som gör att sittande och stående kan tävla mot varandra. Tävlingen på Göteborg Open riktar sig till både dig som vill prova-på och till dig som redan. För att tävlingen ska bli så bra som möjligt för alla behöver du meddela vilken erfarenhet du har.

Tävlingsform: Singel

Nyhet:
Åldersklasser: 7-12 år, 13-20 år samt 21 år och uppåt
Klasser: A – sittande
B – stående

Arrangör: Rudalens IF

Grenansvarig:
Anders Hjälmared, 0736-656233, kontakt@rudalensif.se

Miniatyr-curling

Minicurling går ut på att få sina 3 stenar närmast mitten av målområdet som finns på andra sidan banan. Man får poäng efter hur nära mitten stenen är när alla är utkastade och den med högst poäng vinner. Det behövs taktik, teknik och precision. Alla kan delta eftersom banan är upphöjd och stenarna väger mycket lite.

Trots att Minicurlingen går samtidigt som 5-kampen är det möjligt att delta i båda eftersom man endast gör ett utkast.

Tävlingsform: Individuellt

Åldersklasser: 7-12 år, 13-20 år samt 21 år och uppåt

Arrangör: MIS

Grenansvarig:
Eva Fagerström, 0701-71 37 12, goteborgopen.com@gmail.com

5-kamp

En tävlingsgren med precision som huvudtema. Här gäller det att sikta noga och avväga kraften i ordentligt. Här kan man delta när det passar ens egna tider.  Tävlingen pågår under 2 timmar och det är valfri turordning på de olika stationerna. Kom när det passar ditt övriga schema under söndagen.

Stationerna: Hörnboll: Kasta eller rulla bollen så att den stannar längst in i hörnet.
Fackboll: Kasta eller rulla bollen så den passerar utan att träffa någon kona. Den minsta öppningen ger högst poäng.
Jerkerspelet: Rulla bollen försiktigt mellan de två liggande bänkarna. För att få högsta poäng ska bollen stanna i rutan bortanför bänkarna.
Blindgång: Med förbundna ögon ska du ta dig från starten och så långt du vågar utan att råka komma utanför rutorna. Högsta poäng finns 10 meter bort.
Prickboll: Rulla eller kasta bollen så den stanna så nära mitten av måltavlan som möjligt. För den pricksäkra finns här även ärtpåsar att välja på istället för bollar.

Utförliga instruktioner om varje stations regler kommer finnas på tävlingsarenan och vid varje bollgren har man rätt till en provboll (ett kast). Hjälpmedel som rännor och liknande är självklart tillåtna så detta är en gren som alla kan delta i.

Tävlingsform: Individuellt, varje deltagare går varje station och samlar poäng. Högst poäng vinner.

Arrangör: 3V HIF

Grenansvarig:
Mikael Lundstedt, 0705-72 66 68, lundstedt1970@gmail.com

Ridning

Ridning och kontakt med hästar är inte enbart fysisk träning utan också viktig ur ett socialt och psykiskt sammanhang. Redan på medeltiden likställdes övningar till häst med massage. På 1500- talet rekommenderades ridning för upprättandet och vidmakthållandet av hälsan. Speciellt påpekades att ridning inte bara befrämjade fysiken utan även positivt påverkade sinnena. Detta gäller även idag. Alla kan rida oavsett funktionsnedsättning.

För första gången kommer tävlingen vara Dressyrprogram och lämpar sig för dig som ridit innan. Dressyrprogrammet kommer att skickas till deltagarna efter anmälningstidens slut. Endast vid tillräckligt stort deltagande kommer ryttarna att delas in i åldersklasser. Det finns även möjlighet att prova-på ridning för dig som vill testa utan att tävla. Du anmäler intresse på samma sätt som för tävlan.

Det kommer att finnas hjälp finns vid hästarna och dessa personer kommer anpassa häst och utrustning utifrån deltagaren. På grund av assistansbehovet är vi tacksamma för gående och hjälpsamma ledare.

VIKTIGT! För att alla ska få en så bra upplevelse och tävling som möjligt är det viktigt att samtliga frågor i anmälningsformuläret besvaras.

Arrangör: Lunna Ridklubb

Grenansvarig:
Teresa Barros, 0732-26 66 12, teresa@lunnaridklubb.se

PARAFOTBOLL

Fotboll för personer med rörelsenedsättning. Vår målgrupp vänder sig till dig med rörelsenedsättning och som går i de flesta omgivningar men upplever svårigheter med att springa, hålla balansen, gå långa sträckor eller gå i ojämn terräng. Du klarar dig utan hjälpmedel på planen och kan ta instruktioner i grupp.

Målsättningen med spelformen 5 mot 5 är att matcherna ska vara glädjefyllda tillfällen där utgångspunkten är barnens behov. Alla spelare ska ges förutsättningar att utföra många fotbollsaktioner.

Om du tillhör målgruppen men inte spelar i något lag så har du under Göteborg Open möjlighet att vara med i Västra Frölunda och prova på att spela match. Då får du låna en matchtröja av oss.

Tävlingsform: Lagspel – turnering. Antalet spelare – 4 utespelare och 1 målvakt per lag på planen. Antal byten – Fria byten. Utrustning spelare – enhetliga matchkläder. Tröja, byxor, strumpor, valfria inomhusskor och benskydd.

Ansvarig förening: Västra Frölunda IF

Grenansvarig:
Lisa Korutschka, 0731-54 60 26, e-post: lisakorutschka@hotmail.com

JUDO

Judo är en underbar sport som passar så gott som alla, oavsett om du kan gå, stå eller se. Judo går ut på att besegra motståndaren genom teknik, snabbhet, smidighet och styrka. Sparkar, slag eller farliga vridningar av kroppen ingår inte i judo. Inom A-judon använder vi oss inte heller av de farliga momenten, som till
exempel armlås, strypningar och offerkast. Vi tränar utifrån våra egna förutsättningar.
Om man behärskar judo har man kontroll över sina egna fysiska och psykiska resurser.

Tävlingsmomentet behöver inte vara målet för den som tränar judo. Med sina rötter i gammal japansk livsstil och religion är judo också en sport som utvecklar personligheten. Ömsesidig respekt och hänsyn är en självklarhet. Disciplin och fasta regler likaså. Det viktigaste av allt är… att vi har kul när vi tränar!

Under Göteborg Open har vi träning/divisionering på förmiddagen och tävling på eftermiddagen. Det kommer även finnas möjlighet att prova-på.
Tävlingen riktar sig till dig som är nybörjare eller har som max grönt bälte. Har du inte tävlat innan är det ett perfekt tillfälle att få prova på.

Arrangör: Landvetter Judoklubb

Grenansvarig:
Jennifer Ahlqvist Lanehammar, 0768-702830, e-post: jennifer@trej.se

GÖTEBORG OPEN F E S T E N

En kväll för alla! Gammal som ung! Nybörjare eller veteran!

Kl. 18.30 Samlas vi för mingel och rullstolsdanstävling i den stora arenan

Kl. 19.00 Sätter vi oss till bords för att avnjuta kvällens middag med kaffe och dessert. Glöm inte att meddela restaurangen om ert sällskap vill sitta tillsammans. Reservera i så fall bord senast kl.15.00 lördagen 25 nov.

Kl. 20.00 – 22.30 startar live bandet Dancing La Bazz och alla är välkomna att svänga sina lurviga på vårt stora dansgolv.

Årets tema är DJUR!

Det kommer att bli en fantastisk kväll med musik för alla smaker så se till att få med dig alla dina vänner, tränare, idrottskamrater och släktingar, ja alla du känner!

Tänk på att det endast finns ett begränsat antal platser så var tidigt ute för att säkra din biljett.

Priset för allt detta är ENDAST 275 kr per person.

Hoppas vi ses!

Biljetter bokas i samband med anmälan.

Parahandboll

Parahandboll är handboll för den som lever med en funktionsnedsättning. Sporten är indelad i två tränings- och spelklasser: rullstol och gående.
Rullstolshandboll riktar sig till den som är beroende av sin rullstol i vardagen eller som på grund av förvärvad skada eller diagnos inte kan delta i gåendeklass eller traditionell handboll på lika villkor. Gåendehandboll riktar sig till handbollsspelare med kognitiva funktionsnedsättningar och även till spelare med lättare fysiska funktionsnedsättningar som på grund av funktionsnedsättningen inte kan delta i den traditionella handbollen på lika villkor. OBS! Där spelaren är
beroende av rullstol som förflyttningshjälpmedel hänvisar vi till att delta i rullstolsklassen.

Under Göteborg Open kommer tävlingen att genomföras på så kallad miniplan vilket i korthet innebär: Spelplan 12 X 20 meter. Storleken på målen är B 2 x H 1,7 m. Speltiden kommer vara 1 X 10 minuter.  Bollen är mjuk och är lätt att greppa. Antal spelare på plan är för gåendehandbollen 4 utespelare och 1 målvakt.
För rullstolshandbollen är det 3 utespelare och 1 målvakt. Max 3 avbytare/lag får användas, gäller båda klasserna.

Anmälan
Du kan anmäla dig som lag eller som enskild spelare. Lagen som anmäler sig kommer delas in i ett spelschema. För de enskilda spelare som anmäler sig och ännu inte tillhör något lag så kommer det att finnas tid för prova-på och lagspel. Både rullstolshandboll och gåendehandboll spelas i mixade lag: dvs. tjejer/damer och killar/herrar tillsammans.

Ansvarig: Svenska Handbollsförbundet

Grenledare;
Gåendehandbollen ida.lundquist@handboll.rf.se
Rullstolshandboll frida.johansson@handboll.rf.se

P A R A D A N S

FÖR DIG MIED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOM INTE ANVÄNDER RULLSTOL FÖR ATT DANSA

Deltagarna paras ihop slumpvis och tävlar tillsammans i par. Dans stilen kommer att vara bugg och vi följer samma reglemente som för vanlig stående bugg. Tävlingen sker på söndag 26 nov.

Klasser: Åldersindelning

Tävlingsform: Jack ’n Jill Bugg

Arrangör: Svenska Danssportförbundet

Grenansvarig:
Bengt Nilsson, E-post: paradans@danssport.org

HIGH LIGHTS UNDER HELGEN!

För första gången blir det Paradans på Göteborg Open!
Dans oavsett funktionsnedsättning.

Alla kan delta!

Svenska Danssportförbundet kommer och visar upp sin verksamhet sedan inkluderingen genomfördes vid årsskiftet.
Pröva på squaredans, bugg, street, 10-dans och mycket mer!

Partners
Huvudpartners: